Ortopedija

Pregled ortopedskog pacijenta Ortopedski pregled životinja koji izvodimo u našoj ambulanti sastoji se od: uzimanja anamnestičkih podataka:podaci koje daje vlasnik, vezane uz probleme kretanja životinje, a koje uočava sam vlasnikpodaci o samoj životinji koji olakšavaju...