Program vjernosti

Postanite član kartice vjernosti i ostvarite brojne pogodnosti

PROGRAM KARTICE VJERNOSTI

Kartica vjernosti omogućuje vam da u poslovnicama Veterinarske stanice Rijeka ostvarujete pravo zamjene određenih prikupljenih bodova za ostvarenje popusta.

Da biste postali vlasnik kartice vjernosti te dobili svoju bodovnu karticu potrebno je ispuniti pristupnicu s traženim podacima Veterinarske stanice Rijeka, koja vam izdaje karticu koju možete preuzeti u našoj najbližoj poslovnici te koja je odmah spremna za korištenje.

Molimo vas da unesete vaše podatke

Vaše ime (obvezno)

Vaše prezime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Grad

Spol

Vaš telefon

Vaš datum rođenja

Vaša adresa (obvezno)

dog (Kopiraj)
6 (Kopiraj)
veterinarska ambulanta rijeka

Za 1 potrošenu kunu
ostvarujete pravo na jedan bod!

Prilikom svake kupnje u poslovnicama Veterinarske stanice Rijeka pokažite svoju
karticu vjernosti te time ostvarujete pravo na skupljanje nagradnih bodova i mogućnost
njihovog korištenja za ostvarenje popusta. Kao korisnik kartice vjernosti Veterinarske
stanice Rijeka, ostvarujete mogućnost povoljnije kupnje odabranih proizvoda te
drugih pogodnosti koje će organizator s vremena na vrijeme osigurati za korisnike
Programa vjernosti. Popusti se ne mogu zbrajati. Za artikle koji su
već na popustu ostvarujete pravo na korištenje većeg iznosa popusta.
Realizacija popusta ne uključuje lijekove koji se izdaju na recept, sudjelovanje u cijeni lijeka
i medicinskih pomagala.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA KARTICE VJERNOSTI

Ispunjavanjem pristupnice korisnik daje suglasnost o prihvatu
Pravila Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. programa
vjernosti. Prihvatom Pravila korisnik Programa vjernosti
također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci,
koje pristupanjem predaje Organizatoru, prikupljaj u i
koriste u svrhu provođenja programa vjernosti
Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. U postupku prikupljanja i
korištenja osobnih podataka korisnika Programa vjernosti
Organizator se obvezuje postupati u skladu s važećim
Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske.
Ispunjavanjem potvrđujem da sam upoznat(a) s Općim uvjetima
korištenja kartice vjernosti Veterinarske stanice Rijeka
d.o.o. te ih u cjelosti prihvaćam.

1. Izdavatelj kartice programa vjernosti je Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.
, Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, Oib: 02918144179 (dalje u tekstu
Veterinarska stanica Rijeka). Bodovna kartica omogućuje korisniku da
prilkom kupnje u Veterinarskoj stanici Rijeka stječe pravo na korištenja
određenih pogodnosti programa vjernosti. Bodovna kartica i nakon
izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu izdavatelja, koji zadržava pravo da u
bilo kojem trenutku, a uz prethodnu usmenu/pismenu obavijest korisnika,
povuče karticu iz opticaja. Organizator zadržava pravo proširiti sadržaj
programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne
obavijesti o tome, s tim da se obavezuje zadržati kvalitetu i sačuvati već
stečena prava korisnika.

2. Korisnik programa vjernosti može postati svaka fizička, punoljetna osoba
sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit, pisani način da svoju
suglasnost za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice.
Kartica je za korisnika besplatna, a korisnik karticu dobiva od zaposlenika
Veterinarske stanice Rijeka nakon što je pravilno popunio i predao
pristupnicu.

3. Svojim učlanjenjem u Program vjernosti korisnik ne preuzima nikakve
obaveze, a ostvaruje pravo prikupljanja bodova prilikom kupnje/plaćanja u
Veterinarskoj stanici Rijeka. Za jednu potrošenu kunu korisnik ostvaruje
pravo na jedan bod. Ostvareni bodovi automatski se dodaju priloženoj
kartici vjernosti prilikom plaćanja na blagajni. Nakon prikupljenog
odgovarajućeg broja bodova, iste je moguće zamijeniti za popust ili druge
pogodnosti koje će organizator s vremena na vrijeme osigurati za korisnike
Programa vjernosti.

4. Korisnik ima pravo u svakom trenutku u pisanom obliku otkazati
korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka
kada izdavatelj primi pisanu obavijest korisnika o otkazu i vraćenu karticu.
Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na
drugu karticu. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je dužan prijaviti
gubitak kartice u najbližu poslovnicu Veterinarske stanice Rijeka na email:
vetstri@vetstri.hr ili na broj telefona 051/320-263 a izdavatelj će na adresu
korisnika poslati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i
neiskorišteni bodovi. Izdavatelj kartice može u svakom trenutku isključiti
korisnika iz programa vjernosti ukoliko postoji sumnja da korisnik koristi
karticu protivno Općim uvjetima korištenja programa vjernosti.

5. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u svrhu provedbe
Programa vjernosti i u opsegu koji je nužan za njegovu uspješnu provedbu
na temelju pristanka korisnika, navedenog u pristupnici, a sukladno
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Članstvom u Programu
vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja
nagradnih bodova, kao i načine korištenja.

color
http://vetstri.hr/wp-content/themes/yunik-installable/
http://vetstri.hr/
#26ade4
style1
scrollauto
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://vetstri.hr/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off