LOYALTY CARD

Opći uvjeti članstva i sudjelovanja u Loyalty Card programu Veterinarske stanice Rijeka d.o.o.( u nastavku teksta “VetStRi”)

UVOD

Ovim Općim uvjetima članstva i sudjelovanja u VetStRi Loyalty Card programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se pravila i uvjeti pod kojima Veterinarska stanice Rijeka d.o.o. , Rijeka, Marka Remsa 1, OIB: 02918144179 (dalje u tekstu: Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.) omogućava sudjelovanje u VetStRi Loyalty Card programu. 

Na odnos između Veterinarske stanice Riijeka d.o.o. kao izdavatelja Vetstri Loyalty Card kartice i člana VetStRi Loyalty Card programa (dalje u tekstu: član) primjenjuju se ovi Opći uvjeti, te Opća pravila o izdavanju i korištenju VetStRi Loyalty Card kartice, a na sve druge međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

ČLANSTVO U VetStRi Loyalty Card programu

Član VetStRi Loyalty Card programa može postati svaka punoljetna fizička osoba.

Učlanjenje u VetStRi Loyalty Card program je besplatno.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. izdavatelj je VetStRi Loyalty Card kartice koja ostaje njegovo vlasništvo.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente VetStRi Loyalty Card programa. 

VetStRi Loyalty Card kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo njezin imatelj. VetStRi Loyalty Card karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja. 

U slučaju gubitka ili krađe VetStRi Loyalty Card kartice član je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 051/345 033 ili putem e-maila na info@vetstri.hr. Članu će se dodijeliti nova kartica.

Ovi Opći uvjeti i Opća pravila o izdavanju i korištenju VetStRi Loyalty Card kartice sastavni su dio VetStRi Loyalty programa, te su ih svi članovi dužni poštivati. 

OSTVARIVANJE POGODNOSTI

VetStRi Loyalty Card kartica je kartica lojalnosti koja svim članovima VetStRi Loyalty Card programa i nositeljima VetStRi Loyalty Card kartice omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupnje na VetStRi prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj. 

Član dobiva pečat neovisno o načinu plaćanja i to za iznos od 100kn ili više 1 pečat, za 200kn ili više 2 pečata itd.

Kada član skupi 10 pečata na kartici prilikom te kupovine mu se odobrava popust u iznosu od 50kn.

Svi ostvareni pečati zbrajaju se, te nema isteka roka skupljanja pečata i popusta.

Član koji želi koristiti svoj popust dužan je VetStRi Loyalty Card karticu predočiti prije plaćanja odabrane robe na VetStRi prodajnom mjestu, na blagajni kupnje. Naknadni upis obavljene kupnje nije moguć.

Navedeni popusti iskoristivi su na cijeli VetStRi asortiman osim za artikle za koje će biti izričito navedeno drugačije.

Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete, o čemu će svi članovi biti obaviješteni objavom Općih uvjeta na https://www.vetstri.hr/loyalty-card/.

Javnom objavom Općih uvjeta, uključujući i njihove izmjene, na https://www.vetstri.hr/loyalty-card/ smatra se da je član upoznat sa važećim Općim uvjetima.

Smatrat će se da je član prihvatio izmjene i dopune Općih uvjeta, ukoliko je nakon objave Općih uvjeta na https://www.vetstri.hr/loyalty-card/ i njihova stupanja na snagu koristio VetStRi Loyalty Card karticu.

ZAVRŠENE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve članove VetStRi Loyaty Card programa. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. studenog 2021. godine.